Altıncı Gelecekle İletişim Çalıştayı

Altıncı Gelecekle İletişim Çalıştayı Türkiye dışında ikinci kez gerçekleştirilmektedir. Üsküp ve Prizren merkezli 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaya 71 katılımcı sürekli olmak üzere yerelden katılımcılarla bu rakam bazen 150 kişiye kadar ulaşmıştır.

 

Çalıştay, TİKA ve BYEGM’lüğü ile işbirliği içinde uyumlu şekilde gerçekleştirilmiştir. TRT AVAZ çalıştay açılışın bir kısmını canlı vermiş, Kosova’da da röportaj yapmıştır. Tek Rumeli TV ve DHA ile yerel basın çalıştayı takip etmiştir. Bununla beraber iletişimcilerin katılımları dolayısıyla farklı basın araçlarında çalıştay yer almıştır.

 

Türkiye dışında çalıştayın gerçekleştirilmesi dolayısıyla katılımcılarca beklenti yükselmiştir.

 

Katılımcıların seçimi süreklilik ve daha sonra genç iletişimcilerin dahil edilmesi ile yapılmaktadır. Bunda amaç birlikte hareket edebilecek bir iletişimci kuşağı oluşturabilmektir. Keza bunun ülkelerine dönen iletişimcilerin görev aldıkları Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlikleri ile ne kadar isabetli olduğu görülecektir.

Çalıştay farklı pasaportlarla bir yerde toplanmanın güçlüğünün aşılmasının mutluluğudur. Hassas ülkelerden (Afganistan, Irak ve Suriye) gelenlerin vize ile bile olsa ülkelere ziyaretlerinin temin edilmesi başarıdır.

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından otuzüç farklı şehirden (Akmesçit, Almatı, Ankara, Astana, Aşkabat, Bakü, Belgrat, Bişkek, Gence, Gümülcine, Gostivar, Kabil, Kerkük, Kırcaali, Komrat, Köstence, Lazkiye, Lefkoşa, Mecidiye, Plevne, Priştine, Prizren, Razgrat, Resne, Saraybosna, Ulan Batur, Üsküp, Tiran, Urimçi, Tulça, Turfan, Tuzurmatu, Yenipazar) Türkiye’ye gelerek İletişim Fakültelerinde öğrenim gören 24 öğrenci ile eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış ve iletişim alanında çalışan 18 yayıncı bir araya gelmişlerdir. Bununla birlikte Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanları ile TRT’de Çalıştayı takip etmiştir.

TRT AVAZ kanalı 15 Mayıs 2014 günü yerel saatle 9.15 (TSİ:10.15) Makedonya’daki açılışın bir bölümünü canlı verirken aynı zamanda özellikle Kosova’da program çekimleri yapmıştır.

 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma kömür işletmelerinde meydana gelen ve 301 işçinin ölümüne neden olan facia dolayısıyla program üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü Üsküp ve Prizren müdürlükleri tarafından hazırlanan bölgenin katılımcılara tanıtımına yönelik müzikli programları iptal edilmiştir. 14 Mayıs 2014 tarihinde akşam yemeğinde buz kırma faaliyeti ile “Altıncı Gelecekle İletişim Çalıştayı” çalışmaları başlamıştır. İlk defa bir araya gelen katılımcıların tanışmaları için fırsat oluşturulmuştur. Konaklama Üsküp Aleksander Palace otelinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, 15 Mayıs 2014 günü 09.00’da Üsküp Aleksander Palace oteli Salonu’nda devam etmiştir. Program sırası ile RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı F.İnci ÖZKAN, Çalışatay programı hakkında genel bilgi sunuşu ile başlamış, Makedonya Yeni BALKAN Gazetesi Sahibi Mürteza SULOOCA’nın hoşgeldiniz konuşması, gazeteci Lefkoşalı Gökhan GÜLER, Makedonya Yayın Kurulu Başkanı Dr. ZORAN TRAJCEVSKİ, RTÜK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU ve Makedonya Devlet Bakanı Hadi NEZİR ile devam etmiştir. Açılış konuşmaları Üsküp Büyükelçisi Gürol SÖKMENSÜER’in konuşması ile sona ermiştir.

Verilen aradan sonra 10.00’da Doç. Dr. Hamit ERSOY’un oturum başkanlığında “İfade Özgürlüğünün sınırları ve Medya’da İfade Özgürlüğü” konulu panele geçilmiştir. Panele konuşmacı olarak Üsküp’ten Kenan İSMAİLİ (EK-8), Priştine’den Birol URCAN, Yeni Pazar’dan Nazım LİÇİNA, Komrat’tan Dmitri CHİRCHİU katılmışlardır.

Panel sonrasında Resmi Heyet ile çalıştay katılımcıları ayrılmış. Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU başkanlığındaki heyet önce Makedonya Yayın Kurulu’nu ziyaret etmiş ve ikili işbirliği anlaşması imzalamıştır. Yayın Kurulunun konuk heyet onuruna verdiği yemekten sonra program çerçevesinde Makedonya Devlet Bakanı Hadi NEZİR, Üsküp Büyükelçisi Gürol SÖKMENSÜER ve Balkan Üniversitesi ziyaret edilmiştir.

 1. Gelecekle İletişim Çalıştayı programı çerçevesinde Manastır Şehri ziyaret edilmiş, katılımcılara Atatürk Anı Odasının yer aldığı Askeri İdadi gösterilmiş aynı zamanda Osmanlı tarihi için önemli bir yer tutan Sultan Reşat’ın Balkan ziyaretinde Manastırda çekilen siyah beyaz film hakkında bilgi sunulmuştur.

Çalıştay katılımcıları daha sonra Resne’ye hareket etmişlerdir. Bulgaristan Haber BG sahibi İsmail KÖSEÖMER doğru haberin önemi konulu sunumunu yapmıştır.

15 Mayıs 2014 günü akşam yemeğinde de Prizrenli gazeteci Esin MUZBEG tarafından eşgüdümü sağlanan “Balkanlarda Bölge Barışına Katkısı Nasıl Olabilir” konulu beyin fırtınası yapılmıştır.

16 Mayıs 2014 günü Kocacık’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün dedesi Sarı Hafız’ın yeniden yapılan ve 19 Mayıs 2014 günü Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER tarafından açılışı yapılan evine gidilmiş, burada Üsküplü Suna KERİM tarafından “Türk Dünyasında Basın Alanında İşbirliği Örnekleri” anlatılmıştır.

Kalkandelen’de Harabati Baba Tekkesi’nde farklı şehirlerden gelen gençlerle farklılıkları bir kenara bırakarak benzerliklerimizin ortaya çıkarılması konusunda Köstence’den katılan Dinç HASAN bir sohbet yapmıştır.

Tearce’de soydaşlarında katılımı ile gerçekleşen akşam yemeğinde katılımcılar bölgede yaşayanlarla sohbet etme ve tanıma imkânı bulmuşlar daha sonra Kalkandelen üzerinden Prizren’e hareket etmişlerdir. Makedonya-Kosova sınırında sınır polislerinin “bir otobüse bir dünyayı doldurup getirmişler” tespiti dikkate şayandır.

16 Mayıs 2014 günü resmi heyet Kosova’ya geçmiş ve Kosova Bağımsız Medya Komisyonu ile bir araya gelerek işbirliği anlaşması imzalamışlardır.

17 Mayıs 2014 günü Prizren Threnda Otelde saat 10.00’da Taha YÜCEL’in oturum başkanlığında “Engellilerin İletişim Hizmetlerinden Faydalanmasının Kolaylaştırılması” konulu panele geçilmiştir. Panele konuşmacı olarak Tiran’dan Arfida LİLA, Belgrat’tan Medin HALİLOVİÇ, Gümülcine’den Dilek ADALI OSMAN, Priştine’den Ela KASAP katılmışlardır.

Kapanış bölümünde, öğrenciler adına Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Akmesçitli Zeram ZEYTULLAYEVA konuşmuş, sırasıyla TİKA Kosova koordinatörü Emrah YAVUZ, RTÜK Başkan Vekili Prof Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir YAĞCILAR, Priştine Büyükelçisi Songül OZAN konuşma yapmışlardır. 

Daha önce Dmitri CHIRCIHU, Esin MUZBEG, Basel ARBAR ve Arslan NURMAMEDAĞ ve Abdullah ULUYURT oluşan sonuç hazırlama komisyonunca hazırlanan “Gelecekle İletişim Çalıştayı Sonuç Bildirisi Taslağı” katılımcılarca incelenmiş ve düzeltmelerle kabul edilmiştir.  

Altıncı Gelecekle İletişim Çalıştayı Sonuç Bildirisi

 1. Gelecekle İletisim Çalıştayı katılımcıları, Soma da meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybedenlere rahmet, kederli aileleri ile Türk milletine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diler.
 2. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna böyle bir çalışmada Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba topluluklarından gelerek Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler ve daha önce öğrenimini tamamlayarak ülkelerine dönen iletişimcileri bir araya getirdikleri için teşekkür eder.
 3. Desteklerinden dolayı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT Avaz Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp ve Priştine Büyükelçilikleri, Makedonya ve Kosova'nın Ankara Büyükelçilikleri'ne teşekkür eder.
 4. “İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Medyada İfade Özgürlüğü”nün birey ve toplum boyutlarına dikkat ederek en geniş anlamda kullanılmasını teşvik eder.
 5. “Engellilerin Medyada İletişim Hizmetlerinde Faydalanmasının Kolaylaştırılması” yönünde tarafları etkin çözümlü yolları oluşturmayı teşvik eder.
 6. Beşinci Gelecekle İletişim Çalıştayı'nda oluşturulan `Çalıştay Yürütme Kurulu’nu çalıştayın kurumsallaştırılması yönünde çalışmalar yapması yönünde yetkilendirir.
 7. İletişim Kurumları arasında bağların kuvvetlendirilmesi için Türkçeyi teşvik eder.
 8. Okullarda ve ülkelerde Gelecekle İletişim Noktalarının yaygınlaştırılmasını teşvik eder.
 9. Katılımcılara işbirliği imkânlarının artırılması için yıl içerisine yayılmış çeşitli faaliyetlerde bir araya gelmelerini tavsiye eder.
 10. İletişim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, çalıştay katılımcılarının bu faliyetlerde dikkate alınmasını tavsiye eder.