Beşinci Gelecekle İletişim Çalıştayı

16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde “Beşinci Gelecekle İletişim Çalıştayı” Edirne’de uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştayın gerçekleştirilmesinde Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır.

 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ondokuz farklı ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin-Uygur, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Moldova-Gökoğuz Yeri, Özbekistan, Rusya Federasyonu-Tataristan, Sırbistan, Suriye, Ukrayna-Kırım, Türkmenistan) Türkiye’ye gelerek İletişim Fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci ile eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış ve dokuz farklı ülkede (Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova-Gökoğuzyeri, Romanya, Sırbistan, Yunanistan) iletişim alanında çalışan 17 yayıncı bir araya gelmişlerdir. Bununla birlikte Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanları da takip etmiştir.

 1. Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcılarının ulaşım giderleri TİKA ve BYEGM tarafından karşılanmıştır. Edirne Valiliği konaklama ve bir akşam yemeği, Edirne Belediyesi şehir içi ulaşım ve bir akşam yemeği, Trakya Üniversitesi salon ve öğle yemeklerini, Kırklareli Üniversitesi bir akşam yemeğini temin etmiştir. TRT AVAZ kanalı ise 16 Mayıs 2013 günü saat 11.00-12.00 arasında açılışı verirken aynı akşam 21.00-21.55 saatleri arasında yurtdışından gelen katılımcılarla özel program gerçekleştirmiştir.

15 Mayıs 2012 Edirne Belediye Başkanlığının akşam yemeğinde buz kırma faaliyeti ile “Beşinci Gelecekle İletişim Çalıştayı” çalışmaları başlamıştır. İlk defa bir araya gelen katılımcıların tanışmaları için fırsat oluşturulmuştur. Konaklama “Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi”nde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, 16 Mayıs 2012 günü 10.00’da Trakya Üniversitesi-Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezi Salonu’nda devam etmiştir. Programda sırası ile gençler adına Gagauz Dmitri KIRCHIU, mezunlar adına Sırbistan’dan Nazım LİÇİNA, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK, Edirne Belediye Başkanı Vekili Hakan İNCİ, RTÜK Başkan Prof. Dr. Davut DURSUN,  Edirne Valisi Hasan DURUER birer konuşma yapmışlardır.

Öğrenciler adına konuşan Dmitri KIRCHIU, RTÜK tarafından desteklenen ve beşincisi gerçekleşen Gelecekle İletişim Çalıştayı’nda hem kendilerini geliştirmek hem de ülkelerine faydalı olabilmek maksadıyla bir adım atmış bulunduklarını, uluslararası alanda birçok ülke teknolojik ve militarist yatırım yaparken Türkiye’nin kültüre ve bilgiye yatırım yaptığını, kendilerine sahip çıktığını, bu Çalıştay’ın da buna örnek olduğunu, beş yıl önce ilk defa bir araya geldiklerinde bir fidan diktiklerini, bugün ise fidanın ağaca dönüştüğü ve meyve verdiğini gördüklerini, artık kendi aralarında daha iyi bağ kurmaya ve sektörü daha iyi tanımaya ve analiz etmeye başladıklarını, daha iyi bir noktaya çıkacak olan iletişim alanı ile ilgili çalışmaların kendilerinin gayretlerine ve birlikteliğine ihtiyacı olduğunu, ülkesi Gagauz yerinde hala iletişim fakültesinin olmadığını, hedefleri arasında bunları yaygınlaştırmakta olması gerektiğini, gelecekte bu ülkeden ayrıldığında tüm dünya ile bağları sürdürmeyi düşündüğünü, bu bağlamda desteklerini esirgemeyen RTÜK’e şükranlarını sunduğunu ifade etmiştir.

Mezunlar adına konuşan Sırbistan’dan Nazım LİÇİNA kendisinden önceki konuşmacının öğrenci olduğunu kendisinin onüç yıl önce mezun olduğunu, en zor yıllarda Balkanlarda savaş sürerken bu ülkenin kendilerine kucak açtığını başkaları savaşa giderken kendilerinin okumaya ülkelerinden ayrıldıklarını, bir gün önceki akşamdan bu yana Türkiye’deki üniversitelerden mezun olmuş ve ülkelerinde bu alanda çalışan arkadaşlarıla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını, doksanlı yıllardan sonra iletişim alanındaki gelişmeler karşısında duyarsız kalan ve kendini yenilemeyenlerin maalesef gelişen dünyada yenik düştüklerini, yenidünya düzenine ayak uydurmada daha şanslı olduklarını, bugün Balkanlardan, orta doğu ve oradan Türk Cumhuriyetlerine aynı ekolü temsil eden potansiyel bir iletişim ağına sahip olduklarını, bu potansiyeli gerçeğe döndürmenin kendilerinin elinde olduğunu, bir gün önceki akşamdan bu yana başlayan ve artarak devam eden heyecanının bundan olsa gerektiğini, akraba toplulukları da içine alan Türk Dünyasının hemen hemen her yerinde örgütlenmiş ve içinde Türkiye’deki iletişim fakültelerinden mezun gençlerin de yer aldığı radyo, gazete, dergi, televizyon ve hatta sosyal medya örgütlenmeleri gibi iletişim kurumlarının varlığını, ama maalesef bu varlığın ancak bu tip toplantılarda fark edildiğini, bu ufak gibi görünen toplantıların öneminin büyük olduğunu, kuvvetli bir iradeye ihtiyaç duyduklarını, birçoğunun sosyalist gelenekten geldiğinden dolayı her şeyi devletten beklemenin kendilerini engellediğini, burada başlayacak olan sosyal ağın öğrenci arkadaşların da katılmaları ile neticeye varacağına emin olduğunu ifade etmiştir.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK konuşmasında Trakya Üniversitesi olarak alanda çalışanlar, yeni mezun olanlar ve öğrencilerden oluşan geniş bir coğrafyayı temsil eden iletişimcileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Trakya üniversitesindeki 34000 öğrencinin 1200 öğrencisi yabancı uyruklu öğrenci olduğunu, teknoloji ile birlikte bilginin hızla paylaşıldığı bir dünyada yaşandığını, burada “bizim sesimizin” bir arada duyulması gerektiğini,  bu tür faaliyetlerin buna katkısı büyük olacağını, gündemi yapay hadiseler değil gerçek meselelerin belirlemesi gerektiğini, gerçek gündeme ulaşılmazsa toplumun sorunlarının anlanamayacağını ve çözüm yolları bulmakta güçlük çekileceğini, bu amaçla Türkiye’de de tek olan Balkan Araştırmaları Enstitüsünü bunun için kurduklarını belirtmiştir.

Edirne Belediye Başkanı Vekili Hakan İNCİ konuşmasında Çalıştayın Edirne’de gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etmiş, bu tür toplantıların yeni ufuklar açılmasını sağladığını, şehirler Sultanı Edirne’de Çalıştayın başarılı sonuçlara ulaşacağına inancının tam olduğunu söylemiştir.  

RTÜK Başkan Prof. Dr. Davut DURSUN,  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mevcut görevleri içinde yer alan yurtdışı ile kendi alanıyla ilgili ilişkileri sürdürmek ve sürdürülebilir ilişkilerin alt yapısını oluşturma çerçevesinde beş yıl önce başlattığı Gelecekle İletişim toplantılarını, daha sonra çalıştay haline getirerek periyodik hale getirdiklerini, esas amaçlarının bu projede Türkiye’de iletişim alanında öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba topluluklarından gençler ile öğrenim gördükten sonra ülkelerine dönerek belli sektörlerde görev alan kişileri senenin belli bir zamanında bir araya getirmek, kendi aralarında bağ kurmalarını sağlamak ve kurulan bağların bir bakıma sürdürülebilir hale getirmeye katkıda bulunmak olduğunu, geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini, son derece de faydalı olduğunu, bu yıl Makedonya’da yapmayı düşünmekle birlikte gerçekleştirilemediğini, bunun üzerine Balkanları düşündüklerini ve Balkanlara en yakın mekânını Edirne’yi planladıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını, Edirne’nin bu yönde potansiyelini bildiğini, isabetli bir karar verdiklerini, bu toplantılarda belli bir temayı ele aldıklarını, geçen yıl “küçüklerin korunması” ana temasının ele aldıklarını, daha önceki Çalıştayda da “medya okuryazarlığı”  ana temasını ele aldıklarını, bu sene de burada ele alınan ana temanın “sayısal yayıncılığa geçiş” olduğunu, kimi ülkelerin sayısal yayıncılığa geçtiğini, kimisinin geçmekte olduğunu kimisinin de geçmek üzere hazırlık yaptığını, AB ülkelerinin büyük bir kısmının sayısal yayıncılığa geçtiğini ve çok az ülkenin de geçme sürecinde olduğunu ve 2015 yılında bu süreci tamamlayacaklarını, Türkiye’nin de bu süreçten geçtiğini, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2006’da imzalanan sözleşme ile bu bölgede 2015 yılına kadar sayısal yayına geçilmesini ve analog yayının da sona erdirilmesinin kararlaştırıldığını, Türkiye’de bu tavsiyeyi onayladığını, yasadan kaynaklanan boşlukların da giderilmesi ile gecikmeyi telafi edecek şekilde yasa koyucunun koymuş olduğu takvime bağlı olarak sürecin devam ettiğini, iki yıllık süre içinde belli takvime bağlı olarak 2015 yılında sayısal geçiş gerçekleşeceğini ve analog yayına son verileceğini, teknik dönüşümün de tamamlanacağını, katılımcıların aynı zamanda Edirne’nin güzelliklerini sindirmesini dilediğini ifade etmiştir.

Edirne Valisi Hasan DURUER konuşmasında Balkanların başşehri Edirne’de konukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir başşehir hukuken başşehir olmasa da başşehirdir dediğini, Edirne’nin de buna layık bir başşehir olduğunu, yurt dışından çok fazla katılımcı olması dolayısıyla Edirne hakkında kısaca bahsetmek istediğini, Edirne’nin Osmanlı Medeniyeti’ne 92 yıl başkentlik yaptığını, 1702 yılına kadar da fiili başkentliğine devam ettiğini, büyük medeniyetimizin en güzel eserlerinin de Edirne’de olduğunu, bunların başında Selimiye Camisinin bulunduğunu, sultanlar tarafından yaptırılan ve selâtin camisi olarak tanımlanan dokuz cami bulunduğunu, 30 tarihi cami ile şehir merkezinde dokuz olmak üzere onüç köprünün var olduğunu, bunlardan bir tanesinin dünyanın en uzun köprüsü olduğunu, şu anda bir kaçının faaliyette olan onüç hamamın var olduğunu, arasta, bedesten ve çarşılarının da bulunduğunu, beşyüzden fazla sivil mimari örneğin ile üç tane nehrin varlığını, UNESCO’nun kültürel miras listesinde iki esere sahip bulunduğunu, gelecekle iletişimin ancak geçmişi tanımakla mümkün olabileceğini, bundan dolayı da sosyal birlikteliği de sağlamak gerektiğini ve Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın hayırlı bir toplantı olmasını temenni ettiğini belirtmiştir.

Verilen aradan sonra 11.30’da 5. Gelecekle İletişim Çalıştayı aynı salonda çalışmalarına devam etmiştir. RTÜK Başkan Vekili Taha YÜCEL Görsel İşitsel Medyada Yeni Yayıncılık Teknikleri ve Dünyadaki Gelişmeler Vizyon Sunumu gerçekleştirmiştir. Daha sonra RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin KILIÇ Balkan Ülkeleri arasında enterferans meselesi ve BYEGM Basın-Enformasyon redaktörü Recep KARAGÖZLÜ Balkanlara Yönelik Enformasyon Faaliyetleri konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Öğleden sonra 14.00’de Oturum başkanlığını RTÜK Başkan Yardımcısı Volkan ÖZTÜRK’ün yaptığı Balkan Ülkelerinde Sayısal Yayıncılığa Geçiş ve Karşılaşılan Problemler Paneli ile devem etmiştir. Panele Sırbistan, RTV Koordinatörü Nazım LİÇİNA Kosova, TRT Muhabiri Esin MUZBEG, Makedonya, Makedonya Yeni Balkan Gazetesi Sahibi Mürteza SULOOCA, Bulgaristanlı Araştırmacı Halime ŞABAN, Yunanistan’dan Gazeteci İrfan HÜSEYİN konuşmacı olarak katılmışlardır.

RTÜK Uzmanı Abdullah ULUYURT’un yönettiği öğleden sonraki ikinci oturumda “Balkan Ülkelerinde Görsel İşitsel Medya ve Karşılaşılan Zorluklar ile İşbirliği İmkânları” ele alınmıştır. Bu bölüme konuşmacı olarak Bulgaristan Haber BG sahibi İsmail KÖSEÖMER, Karadağ Ernad RAMOVİÇ, Kosova KOHA TV’den Birol URCAN,  Moldova Devlet Televizyonu’ndan Vasilisa GRAJDAN, Yunanistan Cumhuriyet Gazetesi’nden Sezer RIZA, Makedonya Kenan İSMAİLİ, Arnavutluk Afrida LİLA katılmışlardır.

Üniversite içinde yapılan kısa tanıtım gezisi ve Rektör Yener YÖRÜK’ü ziyaret sonrasında Çalıştay katılımcıları onuruna Edirne Valisi Hasan DURUER’in vermiş olduğu yemeğe geçilmiştir.

Çalıştaya yurt dışından katılan konuklar TRT tarafından canlı gerçekleştirilen Bizim Sesimiz programına katılmışlar, Öğrencilerden bir grup da Edirne Televizyonu’na ziyarette bulunmuşlardır.

17 Mayıs 2013 günü Bosna Hersek ONASA Haber Ajansı’ndan Jasmina ĆATİĆ-BİHORAC ile Karadağ Mirsad FELEC sunumlarını gerçekleştirmişler ayrıca TİKA Uzmanı Ömer ÇETİN Balkanlarda TİKA ve Basın konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

 1. Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın değerlendirilmesi yapılmış ve geliştirilmesi benimsenmiştir. Bir önceki çalıştayda alınan kararlardan yurt dışında çalıştay yapılamamasının belki başarısızlık gibi görüleceğini ama bunun da çalışma ve azimle önümüzdeki yıl da gerçekleştirilebileceği, önemli olan belirlenen iletişim ağı oluşturma gayretindeki samimiyetin devam etmesi olduğunu katılımcılar ifade etmişlerdir.

Dördüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı sonuç bildirisi de dikkate alınarak Abdullah ULUYURT, Emine HÜSEYİN-Bulgaristan, Assamgül ZHUMAGULOVA-Kazakistan, Arslan NURMAMMEDAG-Türkmenistan, Raed Halil ŞAKİR ŞABAN- Irak tarafından katılımcıların da görüşleri dikkate alınarak oluşturulan 5. Gelecekle İletişim Çalıştayı taslak sonuç bildirisi madde madde ele alınmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 1. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna böyle bir çalışmada Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba topluluklarından gelerek Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler ve daha önce öğrenimini tamamlayarak ülkelerine dönen iletişimcileri bir araya getirdikleri için teşekkür eder.

 

 1. Desteklerinden dolayı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü ve TRT Avaz Koordinatörlüğü’ne teşekkür eder.

 

 1. Görsel ve İşitsel iletişim alanında sayısal yayıncılık teknolojileri ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesini teşvik eder.

 

 1. Gelecekle İletişim Çalıştayı Genel Sekretaryasının güçlendirilerek yıl içinde öğrenci ve mezunların da içinde yer aldığı “Çalıştay Yürütme Kurulu” oluşturulmasını önerir.

 

 1. İletişim kurumları arasında bağların kuvvetlendirilmesi için Türkçeyi teşvik eder.

 

 1. “6. Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın başta Gagauz Yeri olmak üzere bir başka Türk Cumhuriyeti, Türk ve Akraba topluluğunda yapılmasını teklif eder.

 

 1. Güz döneminde ‘’Engellilerin İletişim Hizmetlerinden Faydalanmasının Kolaylaştırılması’’ , ‘’Medyada Şiddet’’, ‘’İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Medyada Etik’’ ve ‘’Baskın Unsurlar Karşısında Medyanın Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları’’ gibi bir başka konuda değerlendirme yapmak üzere Çalıştay dışında da tekrar bir araya gelmeyi teklif eder.

 

 1. Okullarda ve ülkelerde “Gelecekle İletişim Noktaları” oluşturmayı teşvik eder.

 

 

 1. Gelecekle İletişim Çalıştayı sonuç bildirisinin oluşturulmasından sonra, Edirne ve Kırklareli’nde kültürel mekânları ziyaret etmişlerdir.

 

Sonuç olarak;

 

 1. Proje gelişerek devam etmektedir. 2009 yılında sadece kurumların tanıtıldığı proje 2010 yılında gençlerin de görev aldığı bir proje haline getirilmiştir. 2011-2012-2013 yıllarında ise Çalıştaylar bir tema çerçevesinde toplanmıştır. Çalıştaya sunum ve panellerle ayrı bir ağırlık kazandırılmıştır.

 

 1. Öğrencilerin de Çalıştay’a sahip çıkmaları ve aktif katılımları ile yürütme komitesi oluşturulabilir.

 

 1. Gençlerin tüm söyledikleri dikkate alınmış, tarafımızdan yapılması ya da yapılması için girişimde bulunulması mümkün olanlar, tavsiye kararı olarak değerlendirilmekte ve ilgili kurumlara bildirilmekte ve takibi yapılmaktadır.

 

 1. Çalıştay, RTÜK ile dış paydaşların da katılım ve katkısıyla kamuoyuyla paylaşılan, uluslararası boyutta sosyal bir faaliyet haline gelmiştir. Açılışın TRT Avaz’dan naklen, yapılan röportajların ise farklı TV kanal ve programlarında yayınlanması, Çalıştay’ın etkinliğini arttırmıştır.