Bilgi Edinme Başvuruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

Üst Kurulumuza, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak yazılı başvurular aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Posta veya bizzat yapabileceğiniz başvurular için:

Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent 06800 ANKARA

E-posta: bilgiedinme@rtuk.gov.tr

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişi)

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişi)

  • Elektronik başvurular için:

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sistemi aracılığıyla elektronik başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Bilgi Edinme Hakkında Bilgi ve Belgeler

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na İlişkin Yönetmelik