Daire Başkan Yardımcıları

Dinser ŞAHİN

Daire Başkan Yardımcısı 

Uluslararası İlişkiler Dairesi  Başkanlığı

Telefon : +90 312 297 53 12
Faks    : +90 312 266 20 09
e-posta : dinsersahin@rtuk.gov.tr

 

Adem KARAKAŞ

Daire Başkan Yardımcısı 

Uluslararası İlişkiler Dairesi  Başkanlığı

Telefon : +90 312 297 57 39

Faks    : +90 312 266 20 09
e-posta : ademkarakas@rtuk.gov.tr