Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanlığımız temel faaliyet alanları şunlardır:

 • Görsel-işitsel medya hizmetlerinin Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygunluğunu gözetir; gerekli hallerde ilgili devletlerin yetkili makamlarıyla temasa geçer.
 • Avrupa Konseyi bünyesinde görsel-işitsel medya hizmetleri alanında çalışmalar yürüten ve Bildiri, Tavsiye Kararı, İlke Kararı vb. metinler hazırlayan “Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesi (CDMSI)” çalışmalarına katılır.
 • Avrupa Birliğine adaylık sürecinde görsel-işitsel medya hizmetleri alanının yer aldığı “Bilgi Toplumu ve Medya“ başlıklı 10. faslın mevzuat uyum çalışmalarında yer alır.
 • Görsel-işitsel medya alanının düzenlenmesinden sorumlu düzenleyici otoritelerin bir araya gelerek oluşturduğu ve Üst Kurulumuzun da üyesi olduğu Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA), Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF), İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) ile Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) vb. uluslararası platformların çalışmalarını Üst Kurul adına takip eder ve katkıda bulunur.
 • Üst Kurul benzeri düzenleyici kuruluşlarla ikili ilişkileri geliştirici işbirliği protokolleri hazırlar.

   

  Telefon     : 0 312 297 53 52
  e-posta     : uls@rtuk.gov.tr

  Faks :        : 0 312 297 54 59