İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun iş ve insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yürütür. Atama, nakil, özlük, emeklilik, disiplin, kadroların dağıtımı ve tahsisi işlemlerini yapar. Kurum çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili gerekli inceleme ve düzenlemeleri gerçekleştirir. Performans değerlendirme ölçütlerinin ve meslek ilkelerinin belirlenmesine yönelik düzenleme çalışmaları yapar. Kurum çalışanlarının kurumun görev alanına giren konularda yetkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenler.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yönetici ve çalışanlarının eğitimine yönelik olarak; seminer, sempozyum, panel ve konferanslar ile eğitim programları düzenler. Üst Kurulun kitap basım ve kütüphane hizmetlerini yürütür.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında medya okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde yaygınlaştırılması amacıyla gerekli faaliyetleri gerçekleştirir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik işlemleri yürütür ve Üst Kurula sunar.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline ilişkin olarak Genel Müdürlük tarafından teklif edilen kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeleri, sağlanacak sosyal yardımlarla ilgili hususları inceleyerek Üst Kurulun onayına sunar.

 

Telefon       : +90 312 297 53 92

Faks           : +90 312 297 54 87

e-posta       : ikedairesi@rtuk.gov.tr