Hukuk Müşavirliği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan görevleri ifa etmek üzere, 6112 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca teşekkül eden danışma hizmet birimidir.Telefon      :0.312.297 51 42
e-posta     : hukuk@rtuk.gov.tr

Faks :         0312 297 51 09