Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik gereğince, Üst Kurulda bilgi işlem hizmetleri başta olmak üzere, bilgi ve iletişim sistemlerinin temin edilmesi, bunlarla ilgili stratejilerin oluşturulması, kurumun bilgi güvenliğinin sağlanması, kurumun ihtiyacı olan bilişim proje çalışmalarının yürütmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıca, radyo ve televizyon yayınlarının izlenmesi, kayıt edilmesi ve analizi amacıyla Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sisteminin (SKAAS) planlanması, sistemin kurulumu ve işletmesinin hizmet alımı yoluyla sağlanması ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek gerekli yatırımların Üst Kurulca yapılması sağlanmaktadır.

Üst Kurulda Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) temini yapılmış olup, sistemin işletilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, Üst Kurul bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere, bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapılması, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturularak gerekli önlemlerin alınması ve güvenlik politikalarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

 

Telefon     : 0 312 297 52 72
e-posta     : bilgiteknolojileri@rtuk.gov.tr

Faks:         : 0 312 297 54 96