İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Üst Kurul bütçesinin hazırlanarak TBMM'ye sunulması, 6112 sayılı Kanununda tanımlanan Üst Kurul gelirlerinin toplanması, Üst Kurulca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara verilen idari para cezalarının Maliye Bakanlığı adına takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması, yapılan tüm tahsilatların Kanunda belirtilen dönemlerde Maliye Bakanlığına aktarılması, Üst Kurulca yapılması gereken diğer hizmetlerin yerine getirilebilmesini teminen muhtelif (personel taşıma, üst kurul büro ve temizlik hizmetleri ve yemekhane hizmetleri, güvenlik hizmetleri vs.) mal ve hizmet alımları ihalelerini yapılması, Üst Kurul hizmet binasının ısıtma, havalandırma ve soğutma işlemleri ile asansör bakım ve onarımlarının teknik takip ve işletme koşullarının gerçekleştirilmesi amacıyla yönetmeliklerde belirlenen hususları yerine getirmektedir.

Telefon      :0.312.297 53 72
e-posta     :idari@rtuk.gov.tr

Faks :         0312 297 55 10