Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kurulduğu yıldan 2011 yılına kadar mevzuatında yer almayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı birimi, 03.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla ihdas edilmiştir. 5018 Sayılı Kanunda, düzenleyici ve denetleyici kurulların stratejik plan hazırlama zorunluluğu bulunmamasına rağmen 6112 Sayılı Kanunun Üst Kurulun görev ve yetkilerini belirleyen 37. maddesinin o bendi gereğince Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü kapsamında bu görev ilgili yönetmelik ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Bunun dışında, Standart Dosya Planı, Hizmet Standartları Tablosu ve Hizmet Envanteri, Kalite Yönetim Sistemi, Sektör Raporu, Faaliyet Raporları ( 9 aylık ve yıllık ) ile Kurumsal Kimlik Kılavuzuna dair çalışmalar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri arasında bulunmaktadır.

 

Telefon    :  0.312 297 51 41 

Faks         : 0.312 297 54 79