KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda, 15.05.2002 tarihli ve 4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. 15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 3984 sayılı Kanun mülga olmuş ve Birimimiz 43. maddenin 2. fıkrasında ana hizmet birimi olarak yeniden tanımlanmıştır. Dairemizde 26 personel görev yapmaktadır. Dairemizin yürütmekte olduğu üç ana görev alanı bulunmaktadır. Bunlar kamuoyu araştırmaları yapmak, İzlenme/Dinlenme oranı ölçümlerine dair usul ve esaslarını belirleyerek ölçüm faaliyetlerini denetlemek ve RTÜK İletişim Merkezi kanalıyla gelen vatandaş bildirimlerini analiz etmektir.

Görsel ve işitsel medya alanında toplumun talep ve beklentilerini ölçmek, zaman içerisinde bu alanda talepte meydana gelen değişimleri ortaya çıkarmak amacıyla birimimiz tarafından her yıl düzenli olarak toplumun farklı gruplarını hedefleyen kamuoyu araştırmaları yapılmaktadır.

Ayrıca birimimiz Üst Kurul adına, ölçüm yapan kuruluş ve şirketlerin (organizasyonel yapı) başvurusunu alarak ölçümün Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar kapsamında yapılıp yapılmadığını denetlemekte ve usul ve esaslara uygun ölçüm yapmayan kuruluş ve şirketlere dair müeyyideleri belirlemektedir.

Son olarak Dairemiz RTÜK İletişim Merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen yayınlar ile ilgili iletilen bildirimler günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık olarak Üst Kurula raporlamaktadır.

 

Telefon    : 0.312.297 53 32 

Faks         : 0.312.297 54 63
e-posta    : kamuoyu@rtuk.gov.tr