Görev Yetki ve Sorumluluklar

 

Üst Kurulun basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

 

  • Üst Kurul hakkında yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,
  • Basın yayın organlarıyla olan ilişkileri düzenlemek,
  • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
  • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
  • Üst Kurulun düzenlediği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberleri basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,
  • Üst Kurula basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli işlemlerini yürütmek,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  • Resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek.