Birinci Gelecekle İletişim Projesi

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrenciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hakkında bilgilenmek; uluslararası işbirliği imkânlarını araştırmak; RTÜK’ün uluslararası deneyimini paylaşmak; yeni bir ufuk oluşturmak açmak amacı ile 3-5 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da “Gelecekle İletişim” konulu bir proje ile bir araya gelmişlerdir.

 

Afganistan, Ahıska, Batı Trakya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin-Uygur, Hırvatistan, Irak, İran-Güney Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova-Gökoğuz Yeri, Romanya, Rusya Federasyonu, Tataristan’dan gelerek Türkiye’de iletişim dalında yükseköğrenim gören gençler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

 

Gençler aşağıdaki kararları aldılar ve kamuoyuna duyurdular.

 

  1. Proje’nin sürekliliğini temin için Projenin “Gelecekle İletişim Projesi”nin yıllık geleneksel bir faaliyet haline dönüştürülmesinde yarar görülmektedir. Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları’ndan Türkiye’ye gelerek İletişim Fakülteleri’nde okuyan öğrenciler yılda en az bir kez bir araya getirilmelidir.

 

  1. Gelecekle İletişim Projesi’nin devamlılığı için bir forum veya mail grubu oluşturulmalıdır.

 

  1. Proje, şehir turu veya günü birlik Konya Mevlana, Nevşehir gezileri gibi sosyal programlarla desteklenmelidir.

 

  1. Türkiye’deki İletişim Fakülteleri’nde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler de makul sayıda projeye dâhil edilmelidir.

 

  1. “Medya Okur Yazarlığı” dersinin Eğitim Fakülteleri’nde de verilmesinde yarar görülmektedir.

 

  1. Akıllı İşaretlerin ekranda sürekli ve doğru kullanılması ödüllendirilerek teşvik edilmelidir.

 

  1. Spot filmlerinin hazırlatılmasında yerli ve yabancı uyruklu tüm İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlenmeli ve bunların değerlendirilmesi de öğrenciler tarafından yapılmalıdır.

 

  1. Proje katılımcıları ülkelerindeki düzenleyici kurumlar hakkında araştırma yapmalı ve bir sonraki toplantıda “katılımcı öğrencilerin ülkeleri düzenleyici kurulları” gündeme alınmalıdır. Araştırmacılar bu konuda teşvik edilmeli ve RTÜK’ten projeye dâhil olan personel de konuya yönlendirilmelidir.

 

  1. Bir sonraki toplantıda özel televizyonlar, radyo, haber ajansları ve diğer ilgili kurumlar da inceleme gezilerine dâhil edilmelidir.

 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları’ndan Türkiye’ye gelerek İletişim Fakülteleri’nde okuyup mezun olan öğrencilere Türk Televizyon kanallarında ve ilgili kurumlarında kendi ülkeleriyle ilgili birimlerde görev verilmeli böylece yetişmiş elemanlar olarak ülkelerine dönüşleri sağlanmalıdır.