Kayıtlı Elektronik Posta Adresleri

PTTKEP rtuk@hs01.kep.tr
TNBKEP rtuk@hs02.kep.tr
TÜRKKEP rtuk@hs03.kep.tr