EPRA (Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu)

Avrupa’da yayıncılık alanındaki düzenleyici kuruluşların uygulama ve düzenlemeleri hakkında görüş alışverişi yapabilecekleri bir platform olarak EPRA (ADOP/Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu) 1995 yılının Nisan ayında kurulmuştur.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 1996 yılında üye olduğu EPRA’ya halen 52 düzenleyici otorite üyedir. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği EPRA’da daimi gözlemci statüsüne sahiptir.

 

EPRA üyeleri aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren Avrupa düzenleyici kuruluşlarından oluşmaktadır:

•    radyo ve/veya tv hizmetlerine lisans veren

•    kural koyan

•    program yayınlarını denetleyen (radyo ve/veya tv)

•    yaptırım uygulayan

 

EPRA’nın Sekreterya hizmetlerini Strasbourg’da bulunan Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi yürütmektedir.

 

EPRA toplantıları üye düzenleyici kuruluşların ev sahipliğinde yılda iki kez düzenlenmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 13-15 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 20. EPRA toplantısına ev sahipliği yapmıştır.

 

EPRA toplantılarının her birinde değişik medya konuları ele alınmaktadır. Konular Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinde medya alanındaki gelişmelere paralel olarak, GİMH Direktifi, reklamlar, küçüklerin korunması gibi tüm Avrupa ülkelerinde güncelliğini koruyan konulardan seçilmektedir.

 

Toplantılarda yayıncılık alanındaki yasal çerçevelerin/uygulamaların ele alınmasının yanı sıra, medya dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız (www.epra.org)