MNRA (Akdeniz Düzenleyici Kurullar Ağı)

Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (Mediterranean Network of Regulatory Authorities - MNRA), Akdeniz ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek ve Akdeniz bölgesindeki bağımsız düzenleyici otoritelere, karşılaştıkları ortak sıkıntılarla ilgili paylaşımda bulunma imkânı vermek için Fransız Görsel İşitsel Üst Kurulu (CSA) ile Katalonya Görsel-İşitsel Konseyi’nin (CAC) önerisiyle 29 Kasım 1997 tarihinde Barselona’da kurulmuştur.

 

Amaçları şunlardır:

- Görsel-işitsel düzenleme ile ilgili konularda düzenli bilgi paylaşımında bulunmak.

- Düzenlemeye ilişkin özellikle en iyi uygulama örnekleri üzerinden üyeler arasında karşılıklı paylaşım ve şeffaflığı sağlamak.

- Görsel-işitsel düzenlemenin ana ilkeleri temelinde Akdeniz Havzasında iletişim özgürlüğü ve güvenilirliği için faaliyetlerde bulunmak.

- Benzer otoritelerce oluşturulan uluslararası platformlarla gerekli işbirliği ilişkilerini sürdürmek.

 

MNRA bünyesinde, Akdeniz Havzasındaki 21 ülkeyi temsilen 24 üye otorite bulunmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu MNRA’ya 2000 yılında üye olmuştur. MNRA, faaliyetlere katılmak ve paylaşımda bulunmak isteyen Akdeniz’deki tüm bağımsız düzenleyici otoritelere açıktır.

 

MNRA, dönem Başkanının başkanlığında yılda bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemektedir. Bu toplantı, MNRA Başkan Yardımcısının ev sahipliğinde ve davetiyle yapılmaktadır.

 

Teknik Komisyon Toplantısı ise, yine Başkan Yardımcısının daveti üzerine iki Genel Kurul Toplantısının ortasında yapılır. Bu toplantıda, Başkan, Başkan Yardımcısı, Daimi Sekretarya üyeleri, kurucu üyeler ve katılmak isteyen diğer üyeler yer alırlar. Bu toplantıdaki öneriler doğrultusunda Başkan ve Başkan Yardımcısının sorumlulukları konusunda destek sağlanmaktadır. Ayrıca gelecek Genel Kurul Toplantısının gündemi de burada hazırlanmaktadır.

 

MNRA Başkanlığı, bir üye otorite başkanı tarafından yürütülmektedir. MNRA Başkan Yardımcısı, Genel Kurul Toplantısının sonunda, Başkan Yardımcılığı süresinin dolması ile birlikte, diğer üye otoritelerce Başkan olarak atanır. Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi bir yıldır. Başkan Yardımcısı da, her Genel Kurul Toplantısı sonunda seçimle belirlenmektedir. 2013’teki son Genel Kurul Toplantısında, Kıbrıs Radyo Televizyon Otoritesi (CRTA) Başkanlığı, Moritanya Basın ve Görsel-İşitsel Yüksek Otoritesi (HAPA) ise Başkan Yardımcılığını devralmıştır.

 

MNRA Daimi Sekretaryası ise CSA (Fransa), CRTA (Güney Kıbrıs), CAC (Katalonya) ve HACA (Fas) tarafından oluşmakta ve Başkan ile Başkan Yardımcısına destek vermektedir. MNRA faaliyetleri ve işleyişi ile üyelere ilişkin bilgi akışının koordinasyonunu sağlamaktadır. Girişim başlatılması ve uygulamaların takip edilmesi konusunda Başkan ve Başkan Yardımcısı için bir çalışma ekibi gibi hareket etmektedir. Daimi Sekretarya, Başkanlık-Başkan Yarımcılığı ile diğer üye ve aday otoriteler arasında bağlantı kurmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız (http://www.rirm.org/en)