Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi

Avrupa Görsel–İşitsel Gözlemevi, 1992 yılının Aralık ayında, görsel-işitsel sektörde Avrupa’nın önde gelen mesleki örgütlerinden olan “Audiovisual EUREKA”yı oluşturan 33 üye Devletin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği Komisyonunun ortaklaşa bir girişimi sonucu kurulmuştur.
Gözlemevinin ana amacı; Avrupa kıtasında bilgi alışverişini teşvik etme yoluyla Avrupa görsel-işitsel sektörünün ülkelerce temin edilen verilerle film, televizyon video/DVD ve yeni medya vs. gibi pazarlarının net biçimde görünürlüğünü sağlamak ve görsel-işitsel sektör uzmanlarına bilgi hizmetleri sunmaktır. Faaliyetleri Avrupa Konseyi’nin medya alanındaki çalışmalarını destekleyici niteliktedir. Bu sebeple Avrupa Konseyi’nin Medya Bölümü ve Euroimages ile yakından temas içindedir. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız  (http://www.obs-coe.int/)