IBRAF (İslam İşbirliği Teşkilatı Düzenleyici Otoriteler Forumu)

IBRAF (İİT -İslam İşbirliği Teşkilatı- Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu / OIC -Organization of Islamic Cooperation- Broadcasting Regulatory Authorities Forum) Kuruluş Toplantısı, 17–18 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Forumun amacı RTÜK benzeri kurum ve kuruluşları ortak bir platformda bir araya getirerek diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasıdır. İstanbul’da yapılan toplantının sonucunda yayınlanan Ortak Deklarasyon ile IBRAF’ın kuruluşu ilan edilmiştir.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun öncülüğünde kurulan İİT Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu’nun (IBRAF) Cidde’de gerçekleştirilen 2. yıllık toplantısında ise Kuruluş Tüzüğü kabul edilmiştir. Tüzüğe göre, IBRAF’ın Daimi Sekretaryası’nın Ankara’da RTÜK bünyesinde kurulması ve IBRAF Genel Sekreterinin RTÜK tarafından atanması kararlaştırılmıştır.

 

9–11 Aralık 2013 tarihinde Gine Cumhuriyeti’nin Conakry şehrinde gerçekleştirilen 40. İİT Dışişleri Bakanları Konferansında alınan kararla IBRAF’a İİT İlişkili Kuruluş statüsü tevdi edilmiştir.  

 

Sekretarya hizmetleri RTÜK tarafından yürütülen İİT Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu’nun hâlihazırda 25 üyesi bulunmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız  (http://www.oic-ibraf.org/)