BRAF (Karadeniz Düzenleyici Otoriteler Forumu)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) üye ülkelerinin yayıncılık düzenleyici otoritelerini kapsayan bir platform oluşturulmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2007 yılında bir proje hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi dâhilinde KEİ üyesi ülkelerin yetkililerine iletilmiştir. KEİ'ye üye ülkelerin yayıncılık düzenleyici otoriteleri arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek, görüş alış verişi zeminini oluşturmak üzere bir forumun kurulması amacıyla Türkiye tarafından hazırlanan bu öneri, 4–5 Aralık 2007 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen KEİ Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri Çalışma Grubu Toplantısı’nda kabul görmüştür.

KEİ Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri bu kapsamda, RTÜK'ün ev sahipliğinde 30 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da bir araya gelerek Ortak Deklarasyon metni üzerinde anlaşma sağlamıştır. KEİ'ye üye 12 ülke temsilcileri bu deklarasyonla ilgili konuları görüşmek ve işbirliğini daha ileri bir düzeye taşımak için Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF) şemsiyesi altında düzenli olarak yıllık toplantılar yapmaya karar vermiştir.

Bunu müteakiben 25 - 26 Haziran 2009 tarihlerinde Antalya’da BRAF’ın ilk yıllık toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantının hemen öncesinde yapılan Uzmanlar Komitesi çalışma toplantısında Forum’un Tüzüğüne son hali verilmiştir. Başkanlar Toplantısı’nda ise hazırlanan Tüzük kabul görmüştür.

Kabul edilen Tüzüğe göre, yıllık toplantılara her yıl bir ülke ev sahipliği yapacak, İcra Kurulu, AB çalışma şekli olan önceki dönem ve sonraki dönem başkanlarıyla birlikte “troika” şeklinde Dönem Başkanlığı’ndan oluşacaktır. BRAF’ın sekretarya hizmetleri Ankara’da yerleşik bir Daimi Sekretarya tarafından yürütülecektir. Daimi Sekretarya BRAF Dönem Başkanı otoritesi altında hizmet verecek ve bu otorite RTÜK’ün BRAF üyelerini önceden bilgilendirerek atadığı bir Yönetici Genel Sekreter aracılığıyla kullanılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız  (www.braf.info)