Fırat Kalkanı Operasyonunda yaşanan hava saldırısına ilişkin Başbakanlığın yayın yasağı kararı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakanlıkça geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Anılan hüküm çerçevesinde Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında yaşanan hava saldırısına ilişkin resmi açıklamalar dışında haberlere itibar edilmemesi konusunda Başbakanlığın 24.11.2016 tarih ve 03917 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Yayın yasağı; medya hizmet sağlayıcıların hava saldırısına yönelik haberlerle ilgili olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uymaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek haberlere; şehit ve yaralılara ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir.

Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur. (Saat: 11.45)

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 24.11.2016

Sayı: 17420072-621.02/E.30360