Ankara’da Rus Büyükelçisine yapılan saldırıya ilişkin Başbakanlığın yayın yasağı kararı

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Anılan hüküm çerçevesinde 19.12. 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen Rus Büyükelçisinene yönelik olarak Başbakanlığın 19.12.2016 tarih ve 4368 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.

 Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsamaktadır. (19.46)

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih : 19.12.2016

Sayı : 17420072.621.02/E.33110