Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi Yakınlarında Meydana Gelen Tren Kazası ile ilgili Başbakanlığın Geçici Yayın Yasağı

15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Anılan hüküm çerçevesinde, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması amacıyla, 08/07/2018 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Başbakanlığın 08/07/2018 tarihli ve 47121 sayılı yazısıyla
geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Medya yayın kuruluşlarına duyurulur. (Saat:21.25)