Dokuzuncu Gelecekle İletişim Çalıştayı

9. Gelecekle İletişim Çalıştayı 03-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Köstence ve Komrat’ ta gerçekleştirilmiştir.

Dokuzuncu Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları toplu olarak 3 Ekim 2017 günü sabah saat 07.10 İstanbul uçağı ile Bükreş’e gelmişlerdir. Çalıştay çalışmalarına Ovidius Üniversitesi Senato Binasında15.30 da yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Ovidius Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cristina TAMAŞ’ın açılış konuşması ile başladı sırası ile Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin RUGİNĂ, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Sn. Osman Koray ERTAŞ konuşmalarını tamamlamışlardır. Daha sonra katılımcılar adına Azerbaycanlı öğrenci Parviz ALİYEV konuşma yapmıştır.

Oturum Başkanlığını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Prof. Dr. Bünyamin AYHAN’ın yaptığı 15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi: Yabancılaşma açık oturumu gerçekleştirilmiştir. Açık oturuma Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Flora HAJDARMATAJ (Prizren), Yeni Balkan Gazetesi Sahibi Murteza SULOOCA (Üsküp), RTÜK Üst Kurul Uzmanı Ahmet AKALIN (Aksaray) konuşmacı olarak katılmışlardır.

Daha sonra Oturum Başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Hülya ÖNAL’ın yaptığı 15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi: Sosyal Medya açık oturumu gerçekleştirilmiştir. Bu oturuma da Anadolu Ajansı Muhabiri Medin HALİLOVİÇ (Belgrat), Çınar FM Sahibi Nedzat AMET (Gümülcine) konuşmacı olarak katılmışlardır.

Dokuzuncu Gelecekle İletişim Çalıştayına 4 Ekim 2017 günü Ovidius Üniversitesinde devam edilmiştir. Oturum Başkanlığını Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Prof. Dr. Hakan AYDIN’ın yaptığı üçüncü oturumda 15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi: Bölgesel Barış açık oturumu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu oturuma, RTÜK Üst Kurul Uzmanı Oğuzhan DAĞ (Yozgat) konuşmacı olarak katılmıştır. Yine oturum başkanlığını Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Prof. Dr. Hakan AYDIN’ın yaptığı dördüncü oturumda 15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi: Ulusal Güvenlik ve Basın Özgürlüğü açık oturumu gerçekleştirilmiştir. Bahse konu oturuma, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Fatih YALÇIN (Ankara) konuşmacı olarak programa katılmıştır.

05 Ekim 2017 günü kahvaltıdan sonra katılımcılar Babadağ’a hareket etmişlerdir. Bu arada katılımcılar sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Katılımcılar Babadağ’da Gazi Ali Paşa Camisi ve Saru Saltuk makamı ziyaret edilmiştir.

Tulça’ya hareket eden heyet Tulça Aziziye Camisini ve Romanya Türk Demokrat Birliği’ni ziyaret etmiştir. Buradan da Tuna Deltasında öğrenciler sunumlarını gerçekleştirmiştir.

06 Ekim 2017, Cuma günü hareket eden heyet Cahul sınır kapısından Romanya’dan çıkarak Moldova’ya giriş yapmıştır. Bükreş ve Kişinev Büyükelçiliklerinin önceden gümrük kapıları için girişimde bulunmaları dolayısıyla 15 dk.’da geçiş sağlanmıştır. Kahvaltı saat 09.00 da Kıpçak’ta Belediye başkanı Oleg GARİZAN’ın da katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Buradan TİKA tarafından yeni yapılan uşak bahçesi (kreş) ziyaret edilmiştir. Oradan Kıpçak çıkışında bağ bozumu gözlemlenmiştir.

Çadırda Milli Tiyatro ziyaret edilmiştir. Öğle yemeğinden sonra da Çadır At Çiftliği Harası ziyaret edilmiştir.

Avdarma’da Açlık Kurbanları Anıtı, Milli Müze ve çocuklara el sanatlarının öğretildiği sanat okulu ziyaret edilmiş ve bilgi alınmıştır.

Çalıştayın Kapanış oturumu ve konuşmaları için heyet Komrat Devlet Üniversitesine hareket etmiştir.

Komrat Devlet Üniversitesinde yapılan kapanış değerlendirme toplantısında Prof. Dr. Naci İSPİR, Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Doç. Dr. Hülya ÖNAL, Prof Dr. Hakan AYDIN çalıştayın devamlılığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Sergey Konstantinoviç ZAHARİYA, Başkan adına Doç. Dr. Sofiya SULAK, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ve Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Hulusi KILIÇ kapanış konuşması gerçekleştirmiştir.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Dmitri CHIRCIU Gagauzlar: Ortodoks Türkler Gagauz Eri Özerk Cumhuriyeti Gagauz Erinde Basın Yayın konulu sunum gerçekleştirmiştir.

Komrat’da verilen akşam yemeğinde Kadınca Halk Oyunları topluluğu tarafından gösteri düzenlenmiş ve katılımcıların Gagauz Türkçesi ile Türk müziğini dinlemeleri temin edilmiştir.

07 Ekim 2017 Cumartesi günü Başalma Müzesi ve Kongaz’da Süleyman Demirel Lisesi ziyaret edilmiş, Buralarda katılımcılar sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Kongaz’da ayrıca eski Gagauz evlerinin benzerleri yerinde görülmüştür.

Öğle yemeğinden sonra, Bender’e hareket edilmiştir. 17.00 de Transdinyester içinde Bender’e gelinmiş ve burada kale ziyaret edilmiştir. Oş’tan Aycamal BEŞENALİKIZI Bender Kalesinde yerinde Bender, Hotin ve Akkerman Kaleleri ile Prut hakkında bilgi verilmiştir.

RTÜK-Moldova Üst Kurullar Arası Görüşme Moldova tarafının toplantı yerine gelmemesi üzerine gerçekleştirilememiştir.

8 Ekim 2017, Pazar günü sonuç bildirisi yayımlanmış ve heyet İstanbul’a dönüş gerçekleşmiştir

 

DOKUZUNCU GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

 • Dokuzuncu Gelecekle İletişim Çalıştay’ı Katılımcıları, Dobruca-Bucak’ta Köstence, Hasança, Mecidiye, Başpınar, Babadağ, Tulça, İshakça, Maçin, Galati, Kıpçak, Çadır-Lunga, Avdarma, Komrat, Bender’de bulunmanın sonsuz kıvancını paylaşır, ortak tarih, kültür ve kardeşlik önünde saygıyla eğilir.
 • Çalıştay Katılımcıları, Çalıştay’ı organize eden ve destekleyen başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Köstence Ovidius Devlet Üniversitesi, Komrat Devlet Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Bükreş ve Kişinev Büyükelçilikleri ve Köstence Başkonsolosluğu’na teşekkür eder.
 • Çalıştay “Medya ve Demokrasi” ana başlığında yabancılaşma, sosyal medya, bölgesel barış ve ulusal güvenlik ve basın özgürlüğü arasındaki ilişkiyi ele alarak, medyanın yapıcı yönünün öne çıkarılması gerekliliğini belirtir. Türkiye’de 15 Temmuz kalkışmasının hain bir eylem olduğunu tekrar vurgular.
 • Türkçe’nin konuşulduğu coğrafyada Saru Saltuk Baba ve Mihail Çakır’ın huzurunda olmanın onurunu yaşar.
 • Dobruca’da ve Bucak’ta yaşayan soydaşlarımızın huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, aynı zamanda Türkçe konuşulan diğer coğrafyayla bütünleşmesi yönünde gayret gösterilmesini bekler.

 

Bu bağlamda Çalıştay;

 • RTÜK öncülüğünde 26-27 Ağustos 2017 tarihinde Malazgirt ve Van’da kurulan Türk Dünyası Düzenleyici Otoriteler Platformu’nu (TDOP) saygıyla selamlar.
 • Çalıştay, katılımcılarının atölye çalışmalarının çıktılarından olan kamu spotu, grafik tasarımı ve makalelerin en iyi şekilde değerlendirilmesini talep eder.
 • Çalıştay çıktılarının yaygınlaştırılmasına RTÜK’ün yıl içinde organize etmiş olduğu; 01-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Gelecekle İletişim Uluslararası Soydaş Öğrenci Yaz Uygulama Eğitimi, 19-26 Ağustos 2016 tarihlerinde RTÜK Konferans Salonunda açılan Geleceğe İmza Fotoğraf Sergisi, 10-14 Ekim 2016 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğe İmza Fotoğraf Sergisi, 25-27 Ekim 2016 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile birlikte Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, 19-22 Ocak 2017 tarihleri arasında uluslararası düzeyde "Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu", katılımcıları tarafından memnuniyetle karşılanır.
 • Çalıştay’da oluşturulan zihinsel enerjinin yıl içinde devam ettirilmesini, özellikle muhtelif gerekçelerle Çalıştaya katılamayan öğrencilerin eserlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasını bekler.
 • Gelecekle İletişim Çalıştayının 2018 yılında paydaşların katılımıyla yapılmasını teklif eder.
 • Çalıştay, faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yurt içinde sempozyum düzenlenmesi arzu eder.
 • Çalıştay katılımcılarının talepleri göz önünde bulundurularak eğitim- staj programlarının düzenlenmesinde fayda görür.
 • Çalıştayda sunulan makalelerin bir araya toplanıp kitap haline getirilerek kalıcı bir eser olmasını temenni eder.

 

Bu Çalıştay kapsamında hazırlanmış olan Gelecekle İletişim Gazetesi aşağıdadır:

Gelecekle İletişim Gazetesi