10.06.2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Döneminde Uyulacak Yayın Esas ve Usulleri Belirlendi

                                                                                                                                                         

 Bilindiği üzere 6112 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.

Ayrıca 6112 Sayılı Kanunun 31. Maddesine göre medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday reklamları yayınlayabilir. Siyasî reklamlar, 6112 Sayılı Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.

Yüksek Seçim Kurulu 6 Haziran 2014 tarihli ve 2910 Sayılı Kararıyla, Cumhurbaşkanı Seçiminde uygulanacak seçim takvimini ilan etmiştir. 29 Haziran 2014 tarihi itibarıyla başlayacak olan seçim döneminde yapılacak yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunun 8 Haziran 2014 Tarihli ve 2922 Sayılı Kararıyla belirlenmiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının, Yüksek Seçim Kurulunun anılan kararlarında açıklanan usul ve esaslara uygun yayın yapmaları kanuni yükümlülükleridir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:10 Haziran 2014

Sayı:17420072.621.02/190-12287  

 

 

Yayın Tarihi : 10 Haziran 2014