11.06.2014 Üst Kurulun yargıya intikal etmiş bir konuda taraf olması söz konusu değildir

                                                                                                                                                                                

Bir yayın kuruluşunun, Sabah Gazetesinin 10 Haziran 2014 tarihli nüshasında yayınlanan ilânında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun D-Smart logolu, Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. unvanlı kuruluşa ilişkin kararı ile ilgili çarpıtılmış ifadelere yer verilmiştir.

İlân metninde Üst Kurul kararına atfen tırnak işareti içerisinde yazılan “Sinematv gibi şifreli kanallar için tarife belirlemesi ve bu kanallara hizmet verirken ayrımcılık yapmaması” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

İlanda atıf yapılan Üst Kurulun 19 Mart 2014 tarihli ve 42 sayılı kararının sonuç bölümünde, “…D-Smart logolu platform işletmecisi kuruluştan şifreli kanallar için tarife istenmesine ve kuruluşun söz konusu hizmetin verilmesinde ayrımcılık yapılmaması hususunda uyarılmasına…” hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla Üst Kurul kararı, herhangi bir özel yayın kuruluşuna yönelik olmayıp, platform işletmecisiyle ilgili genel bir karar mahiyetindedir. Kaldı ki, ilânı veren kuruluşla D-Smart logolu platform işletmecisi arasındaki hukukî ihtilaf yargıya intikal etmiş bulunmaktadır.  Bu aşamada Üst Kurulun taraf olması söz konusu değildir. Üst Kurul, tarafsız ve özerk bir kamu tüzel kişiliği olup, medya hizmet sağlayıcılara ve platform işletmecilerine eşit mesafede durmaktadır.   

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 11 Haziran 2014

Sayı : 17420072.621.02/191-12333       

 

 

 

           

Yayın Tarihi : 11 Haziran 2014