20.06.2014 Musul haberleriyle ilgili yayın yasağı kararı Üst Kurula değil, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine aittir


                                                                                                                        

Basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda, Musul Başkonsolosluğundaki Türk vatandaşlarının IŞİD tarafından alıkonulmalarıyla ilgili yayınların durdurulmasına dair Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi kararının, RTÜK’le ilişkilendirilmesi nedeniyle bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Üst Kurulun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Kanunun 37. Maddesinde belirlenmiştir. Yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların 6112 Sayılı Kanun ve uluslararası anlaşmalara uygunluğunu denetlemek Üst Kurulun görev ve yetkileri arasındadır.

 

Medya hizmet sağlayıcıların yayınlarında uymaları gereken hususlar ile yayın ilkelerini ve kanun hükümlerini ihlal eden kuruluşlara uygulanacak müeyyideler de anılan kanunla düzenlenmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kanun hükümleri çerçevesinde yayınları denetler, yayın ihlalinde bulunan kuruluşlara yine kanunla belirlenmiş müeyyideleri uygular. Bu müeyyideler arasında yayın durdurma ve yayın yasaklama bulunmamaktadır. Yayın yasağı kararı vermek, münhasıran yargı kuruluşlarının yetkisindedir. Üst Kurul, yargı kuruluşlarından gelen yayın yasağı kararlarını sadece medya hizmet sağlayıcılara duyurmakla yükümlüdür. 

Keza, Musul Başkonsolosluğundaki Türk vatandaşlarının IŞİD terör örgütü tarafından alıkonulmalarıyla ilgili yayın yasağı konulması da, bazı basın ve yayın kuruluşlarının iddialarının aksine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kararı değildir. Söz konusu yayın yasağına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince karar verilmiştir. Bu karar, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından medya hizmet sağlayıcılara duyurulmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderilmiş ve 17 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan basın bildirisiyle gereği yerine getirilmiştir. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.06.2014 tarihli ve 2014/566 Değişik İş No’lu yayın durdurma kararına, halen RTÜK Web Sitesinde yayımlanmakta olan basın bildirisinden verilen bağlantıyla erişim sağlanmaktadır. Basın bildirisi metninde söz konusu kararın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda yayın yasağı kararının RTÜK’le ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:19 Haziran 2014

Sayı:17420072.621.02/196-13018     

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 20 Haziran 2014