30.12.2013 Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Döneminde Uyulacak Yayın Esas Ve Usullerini Belirledi

 

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.

Ayrıca 6112 Sayılı Kanunun 31. Maddesine göre medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday reklamları yayınlayabilir. Siyasî reklamlar, 6112 Sayılı Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.

Yüksek Seçim Kurulu 7 Aralık 2013 tarihli ve 576 Sayılı Kararıyla, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimini ilan etmiştir. 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla başlayacak olan seçim döneminde yapılacak yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunun 22 Aralık 2013 tarihli ve 605 Sayılı Kararıyla, siyasi reklam yayınlarına ilişkin usul ve esaslar ise 21 Aralık 2013 tarihli ve 592 Sayılı Kararıyla belirlenmiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının, Yüksek Seçim Kurulunun anılan kararlarında açıklanan usul ve esaslara uygun yayın yapmaları kanuni yükümlülükleridir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

Basın Bildirisi

Tarih : 30 Aralık 2013 

Sayı  : 17420072.621.02/ 525-17545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Yayın Tarihi : 30 Aralık 2013