10.04.2014 “Zorunlu Yayın” Logosu

Bilindiği üzere, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, 03.04.2014 tarihli ve 28961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “…Zorunlu yayınlarda ise başlangıç ve bitişte 6 saniye süre ile “ZORUNLU YAYIN” ifadesi yayınlanır” hükmüyle, zorunlu yayınların giriş ve çıkışlarında logo yayınlanması mecburiyeti getirilmiştir. Zorunlu yayın logosunun yazı tipi, boyutu ve konumu, Yönetmelik ekinde yer alan diğer logolarla aynı özellikte olacaktır. 

            Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

Basın Bildirisi

Tarih: 10 Nisan 2014 

Sayı: 17420072.621.02/137.7266                                                           

Yayın Tarihi : 10 Nisan 2014