27.03.2014 Başbakanlığın ses kaydıyla ilgili geçici yayın yasağı

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun 7. Maddesinde “…millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kanun hükmü kapsamında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç imzasıyla 27 Mart 2014 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen 31853594-1714 sayılı yazı ile sosyal medyada yer alan Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve askeri yetkili kişilerin konuşması olarak iddia edilen ses kaydıyla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

 

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. (18:30)   

 

Basın Bildirisi

Tarih;27 Mart 2014

Sayı:17420072.621.02/127.5913

 


 

Yayın Tarihi : 27 Mart 2014