27.03.2014 Kanal Türk’ün uydu ve kablo ortamındaki yayınları devam etmektedir.

Basın ve yayın organlarında “RTÜK, Kanal Türk’ün ulusal yayın lisansını iptal etti” başlığı ile yer alan haberle ilgili olarak bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 Karasal ortamda, Marmara Bölgesine yönelik olarak bölgesel yayın yapma hakkı olan “Kanal Türk” logolu, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş unvanlı kuruluş, 2007 yılında ulusal tipte yayın hakkı verilmesi talebi ile Üst Kurula yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine, Ankara 9. İdare mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Mahkemenin 19.03.2010 tarihli ve 2010/184 Esas, 2010/324 Karar sayılı Üst Kurul işleminin iptaline yönelik kararı üzerine, 18/05/2010 tarihli ve 2010/27-6 sayılı Üst Kurul kararı ile mahkeme kararı yerine getirilmiş ve kuruluşa karasal ortamda ulusal yayın hakkı verilmiştir. Anılan kararın Üst Kurul tarafından temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30/10/2013 tarihli ve 2010/1316 esas, 2013/3337 karar sayılı kararı ile “Kanal Türk” logosu ile yayın yapan kuruluşun bölgesel yayın hakkı olduğuna ve kendisine ulusal yayın hakkı verilemeyeceğine hükmederek, 9. İdare Mahkemesinin 19.03.2010 tarihli ve 2010/184 Esas, 2010/324 Karar sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir. Söz konusu mahkeme kararı Üst Kurula 12/02/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.  İdari Yargılama Usulü Kanunun 28 inci maddesi gereğince mahkeme kararlarının 30 gün içinde uygulanması zorunluluğu dikkate alınarak Üst Kurul ilgili Daire Başkanlığının talebi ile 12/03/2014 tarihli toplantısında aldığı 2014/16-15 sayılı kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ilamının uygulanmasına karar vermiştir.

Kuruluş tarafından anılan karara karşı yapılan itirazın Hukuk Müşavirliğince değerlendirmesi devam etmektedir.

Söz konusu Danıştay kararı ile kuruluşun karasal ortamda ulusal yayın hakkına sahip olmadığına karar verilmiş olmakla birlikte kuruluş hali hazırda kablo ve uydu yayın lisanslarına sahip olması dolayısı ile bu ortamlardan aynı şekilde yayınlarına devam etmektedir.

Üst Kurul tarafından alınan karar tamamı ile mahkeme kararının uygulanması zorunluluğundan kaynaklanmakta olup gündemde yer alan tartışmalarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur

Basın Bildirisi

Tarih:27 Mart 2014 

Sayı:17420072.621.02/126-5851    

 

 

 

Yayın Tarihi : 27 Mart 2014