21.03.2014 Üst Kurulun herhangi bir şirketin ölçüm faaliyetini durdurması söz konusu değildir

İnternet üzerinden yayın yapan bazı haber sitelerinde yer alan ve Sabit Ölçme Değerlendirme Bilişim ve Tic. A.Ş.’nin (SBT) izlenme ölçüm faaliyetlerinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulduğuna ilişkin haberler üzerine aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere izlenme ve dinlenme ölçümleriyle ilgili hususlar, 17.10.2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre, izlenme ve dinlenme ölçümleri, medya hizmet sağlayıcıları ile Müşterek Endüstri Komitesi (MEK) veya Medya Sahipleri Birliği (MSB) şeklindeki organizasyonel yapılar tarafından, araştırma hizmeti veren firmalara yaptırılır. Bu bakımdan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun muhatabı araştırma firmaları değil, medya hizmet sağlayıcılarıdır.

Bu kapsamda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) izlenme ölçümü faaliyetinde bulunduğuna dair Kurulumuza 15.01.2013 tarihinde başvuruda bulunmuştur. TRT, başvuru dosyasında ölçüm faaliyeti hizmetini SBT firmasından temin ettiğini bildirmiştir.

Anılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte medya hizmet sağlayıcıları için ölçüm faaliyetinde bulunan firmaların, şartlarını yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri öngörülmüştür. Bu bağlamda TRT Genel Müdürlüğüne de ek süre verilmiştir.

Ancak, TRT Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna göndermiş olduğu 11.03.2014 tarihli yazısında izlenme ölçümlerine dair faaliyetine son verdiğini ve bu konuda ölçümleri yapmak üzere anlaşma yaptığı Sabit Ölçme Değerlendirme Bilişim ve Tic. A.Ş (SBT) ile sözleşmesini 21.03.2014 tarihi itibari ile sonlandıracağını belirtmiştir.

Yönetmelik gereği süreç boyunca ölçüm faaliyetlerine ilişkin Kurulumuzun muhatabı SBT şirketi değil TRT olmuştur. Dolayısıyla Kurulumuzun herhangi bir şirketin ölçüm faaliyetini durdurduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

            İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih: 21 Mart 2014

Sayı:  17420072.621.02/123.5276  

 

 

 

Yayın Tarihi : 21 Mart 2014