20.03.2014 Yüksek Seçim Kurulunun, siyasi reklamın yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına ilişkin kararı

 

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. maddesine göre, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Yüksek Seçim Kurulu, 19 Mart 2014 tarihli 815 sayılı kararıyla, Adalet ve Kalkınma Partisinin, Türk Bayrağının kullanıldığı ve ezan sesinin verildiği reklam filmini, propaganda yasakları kapsamında değerlendirerek, söz konusu siyasi reklamın televizyon ve radyolar ile internette yayınlanmasının yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar vermiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. (20.03.2014, 17:30)


Yüksek Seçim Kurulunun 19/03/2014 tarih ve 815 sayılı kararı

Yayın Tarihi : 20 Mart 2014