20.02.2014 Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

 

Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinin 18.02.2014 tarihli ve 2014/69 evrak ve 2014/46 numaralı kararıyla;  Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının 18.02.2014 tarihli 2014/51 esas sayılı talebi üzerine, 01.01.2014 tarihinde Kırıkhan, 19.01.2014 tarihinde Adana/Ceyhan karayolu güzergahında MİT’e ait olduğu iddia edilen tırların durdurulmasına ilişkin olarak asker kişilerin TCK’nın 330. Maddesinde düzenlenen casusluk suçunu işlediklerine yönelik basın organlarında yer alan iddialar hakkında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığınca soruşturma yapıldığından, soruşturma konusu olay hakkında T.C. Anayasası’nın 26 ve 28. ve Basın Kanunu’nun 3. maddesi gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturmayla ilgili belgelerin içeriği hakkında yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.  

 

Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı için tıklayınız

 

Basın Bildirisi

Tarih: 20.02. 2014 

Sayı: 17420072.621.02/94-2832

 

 

 

Yayın Tarihi : 20 Şubat 2014