14.02.2014 Adana 2 No’lu Hakimliğinin Yayın Yasağı Kararı

Adana 2 No’lu Hakimliğinin (TMK 10. Maddesiyle görevli) 13.02.2014 tarihli ve 2014/23 D. İş numaralı kararıyla; Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/117 soruşturma sayılı dosyası ile bu dosyanın eki olan 2014/2 ve 2014/53 sayılı soruşturma dosyaları içerisindeki bilgi ve belgeleri kapsar şekilde yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj ve yayın hakkında, soruşturma tamamlanıncaya kadar 5187 Sayılı Yasanın 3. Maddesi uyarınca yayın yasağı getirilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

Adana 2 No’lu Hakimliğinin 13.02.2014 tarihli ve 2014/23 D. İş numaralı kararı için tıklayınız                                                                          

               

Basın Bildirisi

Tarih: 14.02. 2014 

Sayı: 17420072.621.02/68-2346         

 

 

                                                                 

Yayın Tarihi : 14 Şubat 2014