13.02.2014 RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un Dünya Radyo Günü mesajı:

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO), 2011 yılında aldığı kararla 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu verilerine göre ülkemizde karasal ortamda 38 ulusal, 99 bölgesel ve 922 yerel olmak üzere toplam 1059 radyo kuruluşu bulunmaktadır. Uydu ortamında yayın yapan 85 radyo ile kablo ortamında yayında olan 1 radyo kuruluşu eklendiğinde, bu rakam 1145’e yükselmektedir. 

UNESCO verilerine göre, günümüzde dünya nüfusunun %95’ine ulaşabilme yetisiyle, dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı radyodur. İnternet ve mobil uygulamalara bağlı olarak, radyonun etki alanı giderek artmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) göre, dünyadaki evlerin %75’i radyo sahibidir. Radyo hem düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı, hem de özellikle afet zamanlarında hayati bilgilerin kaynağıdır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırmasına göre, ülkemizde dinleyicilerin yüzde 91’i, radyoyu “arkadaş” gibi görmektedir. Kullanıcı dostu bir kitle iletişim aracı olan radyo, diğer kitle iletişim araçlarının aksine, dinleyicilerin aynı anda başka işlerle de uğraşmalarına imkân vermektedir. Diğer taraftan radyo, yerel dinleyiciye en fazla hitap eden kitle iletişim araçlarından biridir. Ülke geneline yayın yapan radyoların dinlenme oranı yüzde 40 iken, bölgesel ve yerel düzeyle yayın yapan radyoların dinlenme oranı yüzde 60’dır.

2010 yılında gerçekleştirilen Radyo Dinleme Eğilimleri 2 Araştırmasına göre dinleyicilerin yüzde 64’ü radyo kanallarını klasik radyolardan takip etmektedir. Mobil telefonlarla radyo dinleyenlerin oranı ise yüzde 18.4’tür. Radyo kanalları, en fazla evlerde, iş yerlerinde ve taşıt araçlarında dinlenmektedir. Araştırma bulgularına göre, dinleyicilerin üçte ikilik bir kesimi, yayınlardan herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır.

Ülkemizde ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul’un meşhur büyük postanesinin bodrum katında, Eşref Şefik Beyin anonsuyla başlayan radyo serüvenimizin, kültürel hayatımızı aydınlatmaya devam etmesini diliyor, radyolara ses veren tüm radyo çalışanları ile radyo dinleyicilerinin Dünya Radyo Gününü kutluyorum.

Basın Bildirisi

Tarih: 13.02. 2014 

Sayı: 17420072.621.02/65-2298    

 

 

 

Yayın Tarihi : 13 Şubat 2014