31.01.2014 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.01.2014 tarihli ve 2014/58 D. İş numaralı kararıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 numaralı soruşturma dosyasıyla ilgili olarak, yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosya içerikleri ile alakalı (yalnızca haber niteliği taşıyanlar dışında) talepte bulunan hakkında soruşturma tamamlanıncaya kadar 5187 Sayılı Yasanın 3. Maddesi uyarınca yayın yasağı getirilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 31.01.2014 tarihli ve Değişik İş No: 2014/58 sayılı kararı                      

 

Basın Bildirisi

Tarih: 31.01.2014 

Sayı: 17420072.621.02/47      

 

 

 

Yayın Tarihi : 31 Ocak 2014