28.03.2014 Yüksek Seçim Kurulunun yayın yasakları

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. Maddesinde; “Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir” hükümlerine yer verilmiştir.

  Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde uyacakları yayın ilkelerini, 21 Aralık 2013 tarihli, 592 sayılı kararı ve 22 Aralık 2013 tarihli, 605 sayılı kararlarıyla belirlemiş ve duyurmuştur.

  Yüksek Seçim Kurulunun 21 Aralık 2013 tarihli ve 592 sayılı kararında, “Medya hizmet sağlayıcılarının, seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (28 Mart 2014, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekleri” ifade edilmiştir. 

  Kurulun 22 Aralık 2014 tarihli ve 605 sayılı kararının sonuç bölümünün 1/f maddesinde ise, “Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabileceklerine, siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantılarının radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabileceği, son yirmi dört saat içinde benzeri program ve toplantıların yayınlanamayacağı” belirtilmiştir.

  Yüksek Seçim Kurulu kararlarından görüleceği üzere, yayın yasakları 28 Mart 2014 tarihinde (bugün) saat 24.00’den itibaren başlayacak olup, oy verme günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. 

  Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur.

Basın Bildirsi

Tarih: 28 Mart 2014

Sayı:17420072.621.02/128.5950    

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 28 Mart 2014