17.01.1014 2014 Yılı İçin Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Ödeyeceği Kanal/Frekans Yıllık Kullanım Ücretleri Hakkında Genel Duyuru Yayımlandı

 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan 2014 yılı için alınacak kanal/frekans yıllık kullanım bedellerini belirlemiştir.

Üst Kurul, 15 Ocak 2014 tarihli ve 2014/3 sayılı toplantısında aldığı kararla, kanal/frekans yıllık kullanım ücretlerinin hesaplanmasına esas olan 0.4 (onda dört) K katsayısını, Maliye Bakanlığınca bu yıl için tespit ve ilan edilen %3,93 yeniden değerleme oranında artırarak, 2014 yılı için 0.41572 (yüz binde kırk bir bin beş yüz yetmiş iki) olarak belirlemiştir.    

“2014 Yılı İçin Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Ödeyeceği Kanal/Frekans Yıllık Kullanım Ücretleri Hakkında Genel Duyuru”, RTÜK kurumsal internet sitesinin “6112 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Tebligat Niteliğinde Duyurular” bölümüne yerleştirilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

2014 Yılı İçin Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Ödeyeceği Kanal/Frekans Yıllık Kullanım Ücretleri Hakkında Genel Duyuru

Basın Bildirisi

Tarih: 17.01.2014 

Sayı: 17420072.621.02/029-907       

 

Yayın Tarihi : 17 Ocak 2014