24.01.2014 2014 Yılı Uydu ve Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Yayın İletim Yetkilendirme Ücretleri Belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8/3 ve 14/4 maddeleri gereğince; uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için % 3,93 olarak belirlenmiş olup, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2014 yılı için ödeyeceği uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile platform ve altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yayın iletim yetkilendirme ücretleri, yeniden değerleme oranı olan % 3,93 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri aşağıda yer almaktadır:

 

A-    Kablolu yayınlar için:

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2014 yılı için ödeyeceği yayın lisans ücretleri;

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 1) Radyo yayın hizmetleri için: 2.078,60-TL.

 2) Televizyon yayın hizmetleri için: 20.786,00-TL.

 3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 10.393,00-TL.

b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

 1) Radyo yayın hizmetleri için: 3.117,90-TL.

 2) Televizyon yayın hizmetleri için: 31.179,00-TL.,

 3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 15.589,50-TL,

c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 1) Radyo yayın hizmetleri için: 21.825,30-TL.

 2) Televizyon yayın hizmetleri için: 218.253,00-TL.

 3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 51.965,00-TL.

(2) Kablolu yayın platform işletmecilerinin 2014 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti: 103.930,00-TL+ (Abone sayısı x 0,41572)-TL.

(3) Kablolu yayın alt yapı işletmeci kuruluşların 2014 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti: 259.825,00-TL.

 

B- Uydu yayınları için:             

(1) Uydu ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2014 yılı için ödemeleri gereken on yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

  a) Radyo yayın hizmeti için: 21.825,30- TL.

  b) Televizyon yayın hizmeti için: 218.253,00- TL.

  c) İsteğe bağlı yayın hizmeti için: 51.965,00- TL.

(2) 2014 yılı için bir yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

  a) Uydu platform işletmecileri için: 103.930,00 + (Abone sayısı x 0,41572)-TL.

  b) Uydu altyapı işletmecileri için: 259.825,00- TL. İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih: 24.01.2014 

Sayı: 17420072.621.02/39-1198

 

 

Yayın Tarihi : 24 Ocak 2014