22.01.2014 İlaç Olmayan Ürünlerin Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Ettiği Yönünde Reklamını Yapanlara Hapis Cezası Verilmesini Öngören Kanun Değişikliği

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 32. Maddesiyle, 1262 Sayılı Kanunun 19. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  

          “Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

         Söz konusu değişiklikle, müstahzar (ilaç) olmayan ürünlerin hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği yönünde reklamını yapanlar hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun değişikliği çerçevesinde, radyo ve televizyonlarda, ilaç olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği yönünde herhangi bir ürünün reklamının yapılması suç oluşturmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin radyo ve televizyonlarda hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği yönünde reklamlarının yapıldığının tespit edilmesi halinde, yukarıdaki kanun hükmü gereğince sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması söz konusu olacaktır.

Herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması bakımından medya hizmet sağlayıcı kuruluşların dikkatine önemle sunulur.

Basın Bildirisi

Tarih: 22.01.2014 

Sayı: 17420072.621.02/35-1033     

 

 

 

Yayın Tarihi : 22 Ocak 2014