14.01.2014 Marmara Bölgesi 4 Adet Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniği İle Genel Türde Bölgesel Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı(T2) Sıralama İhalesi işlemlerinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 03/12/2013 tarihli ve 2013/842 E. sayılı kararıyla;  Marmara Bölgesi 4 Adet Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniği İle Genel Türde Bölgesel Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı (T2) Sıralama İhalesinin onaylanmasına ilişkin 07/05/2013 tarih ve 2013/28-3 sayılı Üst Kurul kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı kapsamında Üst Kurul'un 08/01/2013 tarihli kararıyla, Marmara Bölgesi 4 Adet Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniği İle Genel Türde Bölgesel Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı (T2) Sıralama İhalesi işlemlerinin yürütülmesinin durdurulmasına, bu ihale için teminat yatırmış kuruluşların talepleri halinde teminatlarının iadesine karar verilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih: 14.01.2014 

Sayı: 17420072.621.03/26-390    

 

 

 

Yayın Tarihi : 14 Ocak 2014