13.02.2014 Ulusal Karasal Sayısal Genel ve Standart Çözünürlüklü Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi (T1/SD-G) İşlemleri İptal Edilmiştir.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2013/675 E. 2013/1821 K. sayılı, 2013/641 E. 2013/1822 K. sayılı, 2013/642 E. 2013/1823 K. sayılı kararlarıyla Ulusal Karasal Sayısal Genel ve Standart Çözünürlüklü Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesinin (T1/SD-G) iptal edilmesine karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı ile ilgili temyiz süreci başlatılmıştır.

Bununla birlikte söz konusu mahkeme kararlarının uygulanması kapsamında, Üst Kurulun 02/01/2014 tarihli ve 2014/01 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı kararla, Ulusal Karasal Sayısal Genel ve Standart Çözünürlüklü Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesinin (T1/SD-G) iptal edilmesi ve söz konusu ihaleye ilişkin bugüne kadar teminat mektuplarını almamış kuruluşlara teminat mektuplarının iade edilmesi kararlaştırılmıştır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

Basın Bildirisi

Tarih: 13.01.2014 

Sayı: 17420072.621.02/017–373   

 

 

 

Yayın Tarihi : 13 Ocak 2014