19.12.2013 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yolsuzluk Soruşturmasına İlişkin Yayınlarla İlgili Yazısı

Medyada “Yolsuzluk Soruşturması” adıyla yer alan olaylarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen 19 Aralık 2013 tarihli yazıda, son iki gün içinde yazılı, görsel medyada ve internet sitelerinde soruşturmaların gizliliğini ihlal edecek veya kişileri suçlu gösterecek mahiyetteki yayınlara dikkat çekilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiştir.

Yayın kuruluşlarının dikkatine sunulur.

 

Basın Bidirisi

Tarih:19.12.2013

Sayı:17420072.621.02/507-17021                                                                             

 

Yayın Tarihi : 19 Aralık 2013