19.12.2013 Medya hizmet sağlayıcılar faks yoluyla beyanname verebilecek

 

Resmi Gazetenin 12.12.2012 tarihli ve 28849 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam beyannamelerini elektronik posta ve faks yoluyla Üst Kurula göndermelerine imkân sağlayan yönetmelik değişikliğine ilişkin Genel Duyuru yayımlanmıştır.

            İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:19.12.2013

Sayı:17420072.621.02/506-17020                                                                             

Yayın Tarihi : 19 Aralık 2013