28.11.2013 Suriye’deki katliam haberlerini yasa hükümlerine aykırı yayınlayan 13 kuruluş hakkında müeyyide kararı verilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Suriye’deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili haberleri yayınlayan kuruluşlar arasında ayrım gözettiği, bir kısmına müeyyide uygularken bir kısmını görmezden gelerek çifte standartlı davrandığı iddiaları üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

            Söz konusu müeyyide kararı Üst Kurulun 24 Eylül 2013 tarihli toplantısında alınmıştır. Toplantıda televizyon kanallarının Suriye’deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili haberlerine ilişkin olarak Üst Kurul Uzmanlarınca hazırlanan raporlar ile haber görüntüleri birlikte değerlendirilmiştir. Kanalların haber yayınlarının bir bölümünde, kimyasal saldırı sonucunda ölenlerin cansız bedenlerinin veya saldırıya maruz kalanların ölüm anlarının açıkça veya kısmen gizlenerek, uzun sürelerle ve defalarca yayınlandığı, çocukları ölen ebeveynlerin acılarının ve çaresizliklerinin haberciliğin gereklerinin ötesinde, insan onuruna aykırı şekilde ekrana getirildiği tespit edilmiştir.         
            Uzman raporlarında, Suriye’de meydana gelen katliamların haber değeri olduğu, dolayısıyla haber bültenlerinde görüntülerle birlikte yayınlanmasının haberciliğin bir gereği olduğu da vurgulanmıştır. Bununla birlikte, bazı görüntülerin yayınlanmasında, insan onuruna saygılı olunması ilkesinin ve bu görüntülerin ekran karşısındaki çocuklar üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmasının da yayıncının sorumluluğu olduğuna dikkat çekilmiştir. 

            Uzman raporlarına konu olan yayınlardan kesitlerin de izlendiği toplantının sonunda, söz konusu yayınlarla, yayın hizmetlerinde insan onuruna saygılı olunmasına ilişkin 6112 Sayılı Yasanın 8/1/ç maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, Kanal Türk ile birlikte, TRT 1, TRT Haber, Show TV, Show Türk, Fox TV, STV, Samanyolu Haber, Kanal 7, Hilal TV, Koza TV, Ülke TV ve Beyaz TV’ye müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir. 

            Aynı haberi 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda öngörülen yayın hizmeti ilkelerine uygun olarak yayınlayan kuruluşlara ise herhangi bir müeyyide uygulanmasına gerek görülmemiştir. Bu bağlamda,  insanların çaresizlik hallerini ve yakarışlarını gösteren görüntüleri, haberin gerektirdiği uzunlukta ve sıklıkta yayınladığı, ceset görüntüleri yerine yaralıların görüntülerine yer verdiği göz önünde bulundurularak 24 logolu yayın kuruluşuna da müeyyide uygulanmamasına karar verilmiştir. 

            Üst Kurul değerlendirmelerinde bütün yayın kuruluşlarına eşit uzaklıkta durmaya özen göstermektedir. Özellikle anılan müeyyide kararına konu olan kanallara bakıldığında, Üst Kurulun bu konudaki hassasiyeti açıkça görülmektedir. Dolayısıyla pek çok kanala aynı nedenle ve oy birliğiyle müeyyide uygulanmışken, sadece bir kuruluşa müeyyide uygulanıp, diğer kuruluşların kayırıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.  

            İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:28.11.2013

Sayı:17420072.621.02/470-16156      

 

 

                                                                          

Yayın Tarihi : 28 Kasım 2013