21.11.2013 “Dershane incelemesi” haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraf Gazetesinin 21 Kasım 2013 tarihli nüshasında, “RTÜK soruşturma açtı”, “RTÜK’ten dershane incelemesi” başlıklarıyla anons edilen ve RTÜK’ün dershane tartışmasını mercek altına aldığı, bazı medya kuruluşlarına ağır para cezası beklendiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilindiği üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir.  Üst Kurulun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla belirlenmiş olup, Üst Kurul, Kanunda kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Kurul, görevini yerine getirirken, düzenleme ve denetleme yetkisi altındaki tüm kuruluşlara eşit mesafede durur.

Benzer şekilde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarında uymakla yükümlü oldukları ilkeler ve bu ilkeleri ihlal eden kuruluşlar hakkında yürütülecek işlemler de 6112 Sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bütün yayın kuruluşları anılan ilkelere uygunluk açısından rutin olarak denetlenmekte olup, herhangi bir yayın ihlali görülmesi halinde kanuni yollara başvurulabilecektir. Ancak gazete haberinde iddia edildiği gibi son günlerde yaşanan tartışmalar üzerine özel olarak başlatılmış bir soruşturma ya da inceleme söz konusu değildir. Bu yöndeki haberler tamamen gerçek dışıdır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:21.11.2013

Sayı:17420072.621.02/458-15784

 

 

                                                                         

Yayın Tarihi : 21 Kasım 2013