19.11.2013 Doğruluğundan emin olunmayan bilgileri kesin ifadelerle yayınlayan kanala müeyyide uygulanmıştır

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Ulusal 1 yayın kuruluşuna, resmi makamların açıklamalarına itibar edilmediği gerekçesiyle ceza verdiğine ilişkin gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, temel insan haklarından olan ifade ve haber alma özgürlüğü, en etkin şekilde kitle iletişim araçları vasıtasıyla kullanılabilir. Çünkü kitle iletişim araçları, yayınladıkları haberlerle, toplumu bilgilendirir, çeşitli konular hakkında kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu bakımdan kitle iletişim araçları tarafından sunulan haberin doğruluğu ve objektifliği önem taşır. Haberi oluşturan bilgiler araştırılıp doğrulandıktan sonra yayınlanır; doğruluğu kanıtlanmamış veya çelişkili bilgi ve iddialar aktarılırken ise kesin ifadeler kullanılmaz, bilgilerin “iddia” niteliğinde olduğu belirtilir. 

Ulusal 1 adlı yayın kuruluşunun 10.09.2013 tarihinde yayınladığı haber bülteninde, Hatay’da eylem sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan isimli vatandaşımızın ölümü ve ölüm sebebi ile ilgili habere yer verilmiştir. Ölüm nedeni haberin yayınlandığı tarihte henüz kesinleşmemişken ve bu konuda çelişkili birçok iddia varken söz konusu haber iddia niteliğinde değil, Ahmet Atakan’ın polisin attığı gaz bombası kapsülüyle hayatını yitirdiği şeklinde, doğruluğu teyit edilmemiş, kesin ifadelerle sunulmuştur.

Üst Kurul, söz konusu yayınla, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8/1-ı maddesinin, “Yayın hizmetleri, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın ve doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” hükmünün ihlal edildiğini değerlendirmiştir. Bu nedenle doğruluğundan emin olunmayan bilgileri kesin ifadelerle yayınlayan kuruluşa Üst Kurulca müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili yayın kuruluşuna, resmi makamların açıklamalarına itibar etmediği gerekçesiyle Üst Kurulca müeyyide uygulandığı iddiası ise tamamen gerçek dışıdır. Kaldı ki, basında yer alan haberlerin aksine, Ulusal 1 kanalının Üst Kurul müeyyidesine konu olan yayınında Hatay Valiliğinin açıklamasına da yer verilmiştir.

           İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:19.11.2013

Sayı:17420072.621.02/456-15719  

 

 

                                                                         

 

Yayın Tarihi : 19 Kasım 2013