13.09.2013 Gıda takviyelerinin ticari iletişimi kurumlararası toplantıda ele alınacak

Gıda takviyelerinin sağlık beyanı içeren ticari iletişimiyle ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacıyla, 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 14:00’te Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda ilgili kurum ve kuruluşların katılacağı üst düzey bir çalışma toplantısı gerçekleştirilecektir. 

            Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nun başkanlığındaki kurumlararası toplantıya, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yöneticileri ile Üst Kurul Üyeleri katılacaktır.

            İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

 

 

Basın Basın

Tarih:13.09.2013

Sayı:17420072.621.03/392-13000                                                                                 

Yayın Tarihi : 13 Eylül 2013