29.08.2013 Bölgesel ve Yerel Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı Sıralama İhaleleriyle İlgili İşlemler Sürdürülecektir

        Bilindiği üzere, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.07.2013 tarih ve 2013/495 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 16-17-18 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan ulusal karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihaleleriyle ilgili işlemler durdurulmuştur.  

      Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 28 Ağustos 2013 tarihli toplantısında, anılan mahkeme kararı kapsamında 29-30 Nisan/2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen bölgesel (T2-SD-G) karasal sayısal TV yayın lisansı sıralama ihalesi ile 24-25-26-27-28 Haziran/1-2 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen yerel (T3-SD-G) karasal sayısal TV yayın lisansı sıralama ihalesiyle ilgili süreçleri değerlendirmiştir.

            Söz konusu mahkeme kararının, davacının 22.03.2013 tarih 28595 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlânı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi üzerine alındığından ve mahkemelerin tarafların talepleri ile bağlı olduğundan hareketle, Üst Kurul,  kararın bölgesel ve yerel karasal sayısal TV yayın lisansı sıralama ihalelerini kapsamadığına ve dolayısıyla ihale işlemlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

            İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih;29.08.2013

Sayı:17420072.621.03/377-12395                                                                                  

Yayın Tarihi : 29 Ağustos 2013