29.08.2013 TRT Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Başvurular Sona Erdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 30 Temmuz 2013 tarihli toplantısında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun amir hükümlerine göre, hukuk alanında görev yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesinin 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesi gereğince görev süresinin 17 Eylül 2013 tarihinde dolacak olması nedeniyle, yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için, iki adayın belirlenmesi kararlaştırılmış ve bu husus 14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için aday olmak isteyenlerden, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar için tanınan başvuru süresi 28 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat 18:00’de sona ermiştir. Bu süre içerisinde Üst Kurula yapılan başvuruların listesi ekte sunulmuştur.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:29.08.2013

Sayı:17420072.621.03/376-12355

 

 

                                                                                 


Yayın Tarihi : 29 Ağustos 2013